BIB oktatás

Kurzusok

Pénztárkezelő és valutapénztáros

 • Szakképesítés

A Pénztárkezelő és Valutapénzáros képzésünk az új rendszer szerint újraindul!

ENGEDÉLYSZÁMA E/2020/000263

 

MIÉRT TARTJUK FONTOSNAK
 

A pénztárkezelő és valutapénztáros képzés 2021-től államilag engedélyezett programkövetelmény alapján megvalósuló szakmai képzés. A megszerzett tudás lehetőség arra, hogy pénztárkezelői vagy valutapénztárosi munkakörben tudja alkalmazni az elméleti és gyakorlati ismereteket.

A KÉPZÉS CÉLJA
 

A képzésben résztvevő sajátítsa el az adott munkakör betöltéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, melyeket a munkája során magabiztosan tud alkalmazni.

KINEK AJÁNLJUK A KÉPZÉST
 

A tanfolyamot azoknak ajánljuk, akik pénztárkezelő és valutapénztárosi tevékenységet szeretnének végezni hitelintézeti, illetve pénzváltó-közvetítői szakmában. Elsősorban banki, pénzpiaci területen dolgozóknak, illetve azoknak ajánljuk, akik saját elhatározásukból fejlődni akarnak.

A KÉPZÉS TARTALMA
 

A képzés két tananyagegységből épül fel, melyek ügyintézői és bankjegyismeretet tartalmaznak az alábbiak szerint:

 • Speciális ügyintézői ismeretek ellátása

 • Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat végzése

Vizsgatípusok:
 

 • modulzáró vizsgák a fenti tananyagegységekből (képzési idő alatt)

 • írásbeli és projekt feladat (akkreditált vizsgaközpontban)

A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról hallgatóink számára a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből tanúsítványt állítunk ki. A tanúsítvány birtokában az új felnőttképzési törvény rendelkezései szerint hallgatóink képesítő vizsgát tehetnek egy akkreditált vizsgaközpontnál, ezáltal megszerezve a Pénztárkezelő és valutapénztáros szakképesítést.

A Pénztárkezelő és valutapénztáros képzés végén hallgatóink modulzáró vizsgát tesznek. A modulzáró vizsga Speciális ügyintézői feladatok ellátása modul esetén egy írásbeli vizsgarészből és egy projektfeladatból áll; míg a Bankjegyismeret, bankjegyvizsgálat modul esetén írásbeli vizsgarészből és gyakorlati feladatmegoldásból (bankjegyválogatás) áll.

Sikeres modulzáró vizsgát követően hallgatóink 2021 őszétől – a felnőttképzési törvény rendelkezései szerint – egy független akkreditált vizsgaközpontban tehetnek képesítő vizsgát. A képesítő vizsgára bocsátás feltétele a modulzáró vizsgák legalább 80 százalékos teljesítése. A részvétel során legfeljebb 30 százalékos mértékű hiányzás megengedett. A független akkreditált vizsgaközpont által szervezett képesítő vizsga két részből áll: a hallgatóknak a két modul ismeretanyagából írásbeli vizsgát kell tenniük egy központi feladatlap alapján; majd ezt követően projektfeladatot kell megoldaniuk.

A KÉPZÉS IDŐTARTAMA
 

A tanfolyam öt képzési napon, összesen 40 tanórában zajlik (1 tanóra 45 perc).

I. nap  2021. 09.27. - Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat végzése

II. nap 2021. 09.28. - Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat végzése

III. nap 2021.10.06. - Speciális ügyintézői ismeretek ellátása

IV. nap 2021. 10.07. - Speciális ügyintézői ismeretek ellátása

V. nap  2021. 10.08. - Speciális ügyintézői ismeretek ellátása; Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat végzése.

A tanfolyamra való jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány.
 

A tanfolyam teljes ára: 72.000 Ft, amely tartalmazza:
 

 • a képzés adminisztrációs és szervezési költségeit

 • a képzés folyamatos oktatásszervezői felügyeletének költségeit

 • az oktatás költségeit

 • a helyszín biztosításának költségeit

 • a képzés során használt jegyzet, oktatási segédanyag és kiegészítő anyagok díját

 • a modulonkénti emelt óraszám oktatási és adminisztrációs költségeit

 • a modulzáró vizsga szakmai felügyeletét ellátó, a felnőttképzési törvény által 2021 őszétől előírt szakértői hozzájárulás költségeit.

ElőadókMegnyitott képzések és vizsgák

További információkért keresse oktatásszervezőnket