BIB oktatás

Kurzusok

Banki stratégiai tervezés

 • Banki, pénzügyi tanfolyamok

MIÉRT TARTJUK FONTOSNAK

 

A globális pénzügyi rendszer az elmúlt években jelentős átalakuláson ment keresztül.  Az alacsony kamatkörnyezet, az új technológiák elterjedése, a banki digitalizáció széles körű alkalmazása, valamint az egyre komplexebbé váló mikro- és makroprudenciális szabályozás összességében jelentős üzleti kihívás elé állítják a bankokat. A múlt tanulságai alapján csakis átfogó stratégiai szemléletváltással és képzett, széles látókörű menedzsmenttel lehetséges megfelelni a szektor előtt álló feladatoknak. 

Ennek megfelelően úgy építettük fel a kurzust, hogy az ideális alapokat nyújtson a pénzügyi rendszer előtt álló kihívások leküzdéséhez, a szabályozói környezethez való alkalmazkodáshoz, innovatív ökoszisztémák létrehozásához, a magas költséghatékonysághoz, az optimalizált és digitalizált banki működésre való átálláshoz, valamint a banki stratégiai gondolkodás új alapokra helyezéséhez.    

 
 

A KURZUS TARTALMA

 

A kurzus során elméleti és gyakorlati tudást kínálunk a bankok stratégiai felkészülését befolyásoló körülményekről. Bemutatjuk a pénzügyi közvetítőrendszer nemzetgazdaságban betöltött szerepét, a piaci struktúra fontosságát és az aktuális szabályozói környezetet. Feltárjuk a banki működésre ható legfontosabb tényezőket, melyeket négy fő kategóriába soroltunk: makrogazdasági (GDP, munkanélküliség, infláció, bérkiáramlás stb.)  pénzpiaci (árfolyam, kamatok, pénzpiaci volatilitás, kötvény- és derivatív piac stb.), mikrokörnyezet (az adott bankár, és nem ár jellegű hitelezési feltételei, marketingköltségek, területi lefedettség, fintech, versenytársak viselkedése, osztalékfizetési politika stb.) és szabályozói környezet (CRD/CRR, MiFID II, országspecifikus tőke és likviditási elvárások, egyéb jogszabályi környezet). 

Az endogén hatásmechanizmusban nem csak első-, de másod- és harmadkörös hatások is érvényesülnek; az alacsony bankközi hozamok nem csak a marzsokon, de a hitelezési aktivitáson keresztül is hatnak a jövedelmezőségre. A kiválasztott változók hatását ebben a komplex rendszerben fogjuk mérni a banki mérlegre, a mérleg fő soraira, az eredménykimutatásra valamint annak főbb soraira. Mindez közép- és hosszútávon, 5-10 éves horizonton nem pusztán a cash-flow és más stratégiai indikátorok tervezése szempontjából fontos, de a bankok pénzügyi teljesítményének elemzését és értékelését is alapjaiban meghatározza. A kurzus során ebben a komplex rendszerben kínálunk lehetőséget a vezetői és stratégiai szemlélet fejlesztésére.

A stratégiaalkotás keretébe beemeljük az egyesüléseket és a felvásárlásokat, melyek segítségével a kihasználható szinergiák pozitív hatást gyakorolhatnak a banki jövedelmezőségre. Az utolsó lépés gyakorlati tudást nyújt a résztvevőknek: egy banki szimuláció segítségével teszteljük az összes kiválasztott, releváns változó hatását a bank mérleg és eredménykimutatására. 

 

A KURZUS CÉLJAI

 

 • Átfogó tudás megszerzése a pénzügyi közvetítőrendszer karakterisztikájáról, a válságok után megváltozott helyzethez való alkalmazkodásról. 

 • A banki makro- és pénzügyi -, valamint mikro- és szabályozói környezet hatásainak megértése egy adott bank esetén.

 • További készségek elsajátítása a bankrendszer modern stratégiaalkotásához, valamint a kihívások kezeléséhez.

 • A BIB Banki Stratégiai Szakértő oklevél megszerzése, valamint egy vezető pénzügyi szakemberekből álló kapcsolati hálóhoz való csatlakozás lehetősége.

 

KINEK AJÁNLJUK A KURZUST

 

A kurzust úgy alakítottuk ki, hogy korszerű ismereteket és újszerű szemléletet kínáljon a pénzügyi területen dolgozó közép- és felsővezetők részére, ezért azok jelentkezését javasoljuk, akik részt vesznek az üzleti tervek összeállításában, a közép- és hosszútávú stratégiák megvalósításában. Legalább öt év üzleti tervezési, számviteli vagy stratégiai vezetői gyakorlat javasolt. A kurzus hallgatói két egymásra épülő elméleti és egy gyakorlati modul során sajátíthatják el azt a képességet, hogy napjainkban miként kell a banki stratégiai tervezés előtt álló kihívásokra gyorsan, célzottan és sikerrel válaszolni. 

 

 

KURZUSTEMATIKA ÉS ELŐADÓK

 

 • Empirikus vizsgálatok, monetáris politika, bankrendszer – Fábián Gergely, ügyvezető igazgató, Magyar Nemzeti Bank

 • A banki stratégiai tervezés versenyjogi korlátai – Dr. Tóth András, elnökhelyettes, a Versenytanács elnöke, Gazdasági Versenyhivatal

 • A bankok szabályozási és ellenőrzési környezete – Seregdi László, felügyeleti tanácsadó, Magyar Nemzeti Bank

 • Banki konszolidáció a Közép-kelet európai régióban – Bíró Balázs, vezérigazgató, Deloitte Magyarország & Márton Albert, partner, a Deloitte közép-kelet-európai Portfolio Lead Advisory Services üzletág vezetője

 • Az ingatlanpiac bankrendszeri aspektusa, a banki verseny intenzitása és a hitelezés – Nagy Tamás, igazgató, Magyar Nemzeti Bank

 • A pénzügyi teljesítmény értékelése – Balázs Árpád, üzletágvezető, PWC

 • Bankok modellezése – Briglevics Tamás, közgazdasági kutatási szakértő, Magyar Nemzeti Bank

 • Bankok a pénzügyi közvetítés változó világában – Jánoskuti Levente, irodavezető partner, McKinsey& Company, Budapest 

ElőadókMegnyitott képzések és vizsgák

További információkért keresse oktatásszervezőnket