BIB oktatás

Kurzusok

Innovációs projektek generálása

  • Online KKV Képzések

MIÉRT FONTOS A TÉMA?


A kisebb cégek esetében éppúgy, mint a nagyvállalatok esetében, a hosszútávú üzleti siker egyik kulcsfontosságú feltétele a megújulás, illetve a cég számára releváns piacokon megjelenő új lehetőségek megragadásának képessége. A folyamatos megújulás, sőt akár csak a versenytársakkal való lépéstartás érdekében szükséges, hogy innovációs projekt generáló gépezetté alakítsuk cégünket, és a leghatékonyabb módon, a lehető legkisebb befektetéssel menedzseljük a megújulást ígérő innovációs ötleteket, amik cégünknél születnek, vagy születhetnének.

A KURZUS TARTALMA ÉS CÉLJA


A kurzus célja, hogy a résztvevők megismerjék és saját cégük kontextusában használni tudják:

  • az innovációs projekt generálás bevált módszereit
  • a startup világban használatos projekt menedzsment jógyakorlatokat
  • az üzleti validálás módszertanát és gyakorlati lépéseit
  • a startupok körében közkeletű ún. „lean startup” megközelítést
  • az innovációs projektek előrehaladását mérő mutatók helyes kiválasztásának elméletét és gyakorlatát
  • és a működőképesnek bizonyuló innovációs projektek célravezető és költséghatékony felskálázásának eszközeit.

A KURZUS FELÉPÍTÉSE


A kurzus interaktív ismeretátadó előadások, esettanulmányok és gyakorlati feladatok kombinációja. Öt, egyenként 90 perces modulból áll, amelyek végigmennek a fent említett témákon, ideális esetben a résztvevők által hozott – annak híján az oktató által prezentált – valódi vagy fiktív innovációs projekteken bemutatva a megvizsgált módszereket és megközelítéseket.

A képzés során a résztvevők kisebb házi feladatokat kapnak, hogy azokat az egyes alkalmak között – ideális esetben a saját maguk által hozott valódi vagy fiktív innovációs projekteken – elvégezzék. 

A KURZUS IDŐTARTAMA


Kétszer fél nap

ElőadókTovábbi információkért keresse oktatásszervezőnket