BIB oktatás

Kurzusok

Pénzügyi Jogi Akadémia

 

 

2020. őszétől ismét indul a PÉNZÜGYI JOGI AKADÉMIA

 

100 fős létszámmal a tavalyi évben indult útjára a gyakorlatorientált és jogesetalapú képzés jogászképzésben résztvevő hallgatók számára. A képzés sikerét az is mutatja, hogy 87 hallgató szerzett tanúsítványt a sikeres vizsga eredményeként.

2020. őszétől a képzést újra útjára indítjuk, amelynek során a hallgatók megismerhetik a pénz- és tőkepiac működését, intézményrendszerét, az egyes szolgáltatásokat, valamint a biztosítási termékekkel és intézményekkel kapcsolatos hasznos tudnivalókat. Találkozhatnak érdekes jogesetekkel és megismerhetik az általuk is igénybe vett egyes pénzügyi termékek gyakorlati működését, megérthetik az egyes pénzügyi folyamatokat.

A Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) a Pénzügyi Jogi Akadémia keretében, a Budapest Institute of Banking közreműködésével lehetőséget kínál egyetemisták és végzett jogászok, valamint pénzügyi, gazdasági területeken dolgozó szakemberek számára egyaránt, korhatár nélkül, de túljelentkezés esetén egyetemi hallgatók számára előnyt biztosítva arra, hogy e képzésben részt vegyenek.

A képzés oktatói a pénzügyi szektorban dolgozó jeles szakértők.

A képzés ismeretanyagának elsajátítását követően a hallgatók választása szerint lehetőség van vizsga letételére, eredményes vizsga esetén pedig arra, hogy annak eredményét a „Pénzpiaci szakjogász” LL.M. képzés vagy a „Jogi szakokleveles pénzpiaci szakember” szakképzésben résztvevők számára a képző intézmények beszámítsák. Azon résztvevők, akik vizsgát nem kívánnak tenni, a képzésen való részvételről oklevelet kapnak.

A képzés 2020. szeptembertől 2021. májusig tart, havonta egy alkalommal – január és február hónapok kivételével -, pénteki napokon 10 és 16 óra között, alkalmanként négy előadás megtartásával történik.

A részletes program: itt