Kurzusok

Pénzügyi Jogi Akadémia

  • Pénzügyi Jogi Akadémia

   

 

A kurzus célja

Gyakorlatorientált és jogesetalapú képzés biztosítása elsősorban jogászképzésben résztvevő hallgatók számára, amelynek során megismerik a pénz- és tőkepiac és a pénzügyi, tőkepiaci szolgáltatások, valamint a biztosítások terén alkalmazandó jogi szabályozást, találkozhatnak érdekes jogesetekkel és megismerhetik az általuk is igénybe vett egyes szolgáltatások gyakorlati működését, megérthetik az egyes pénzügyi folyamatokat. 
A Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) a Pénzügyi Jogi Akadémia keretében, a Budapest Institute of Banking közreműködésével ezzel egy új lehetőséget kínál jogász hallgatók, valamint pénzügyi, gazdasági és jogi területeken dolgozó fiatal szakemberek számára egyaránt. 
A főként jogi és részben közgazdasági ismeretátadást szemléltető eszközökkel, oktatófilmekkel, elektronikus kvízekkel tesszük élményszerűvé. Bemutatjuk a pénzügyi, befektetési, biztosítási és pénztári szolgáltatások teljes palettáját, koncentrálva arra, hogy a megértéshez szükséges alapfogalmak már a kurzus elején érthetővé váljanak. Nemcsak elméleti, hanem gyakorlati ismeretek átadására is készülünk, ehhez a Pénzügyi Békéltető Testület több, mint 40.000 jogesete áll rendelkezésre. 
A képzés oktatói a pénzügyi rendszer jeles szakértői. A képzés ismeretanyagának elsajátítását a Magyar Nemzeti Bank szakemberei közreműködésével készített tankönyv segíti.
A résztvevők a képzésen való részvételről és annak végén egy tudásfelmérő teszt teljesítéséről oklevelet kapnak.
 

Kurzus tartalma, témakörei


1. Pénz – Bank – Pénzügyi közvetítő rendszer
‒ A pénz története, kialakulása, bankrendszerek és ezek jellemzői, magyar banktörténet és a Magyar Nemzeti Bank története
‒ A pénzügyi közvetítőrendszer ma: intézmények, szervezeti és működési szabályok, az ágazati törvények alap-vető rendelkezései (Hpt., Bszt., Bit.)
‒ Közgazdasági és jogi alapfogalmak a pénzügyek világából   
         
2. Pénzügyi szolgáltatások
‒ Pénzpiaci szolgáltatások  
‒ Befektetési és tőkepiaci szolgáltatások 
‒ Biztosítási termékek és szolgáltatások 
‒ Pénztári szolgáltatások 
 
3. A Magyar Nemzeti Bank 
‒ A jegybank működése és szervezeti szabályai
‒ Jegybanki tevékenység – jegybanki alapfeladatok és ezek tartalma
‒ Felügyeleti tevékenység – engedélyezés, ellenőrzés, fogyasztóvédelem és piacfelügyelet
‒ Az MNB egyéb feladatai (szanálás, pénzügyi jogviták rendezése és minden más)
 
4. Betétgyűjtés – pénzforgalom – fizetési rendszerek
‒ A betétek és a megtakarítások; betétgyűjtés és az erre vonatkozó szabályok
‒ A pénzforgalom és a fizetések szabályai
‒ A bankkártyák és más elektronikus és egyéb fizetési módok
‒ A fizetési rendszerek és a fizetések elszámolása (GIRO, VIBER)
 
5. Befektetés és tőkepiac, valamint a BÉT és a KELER
‒ Befektetési szolgáltatások és befektetési termékek
‒ Tőkepiaci szolgáltatások és a tőkepiac működése
‒ A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) és működése
‒ Az értékpapírok kereskedelme és az értékpapírelszámolás (a KELER)
 
6. A hitelintézetek egyes finanszírozási műveletei
‒ A hitelintézetek hitelezési tevékenysége – áttekintés
‒ Lakossági hitelezés (hitelfajták és ezek jellemzői, szabályai)
‒ Vállalati hitelezés (hitelfajták és ezek jellemzői, szabályai)
‒ Pénzügyi lízing 
‒ Faktoring
 
7. A biztosítási tevékenység és a biztosítók, valamint a pénztárak tevékenysége
‒ Az egyes biztosítási módozatok és szolgáltatások (hagyományos és online formák)
‒ A biztosítók tevékenysége és az e tevékenységekre vonatkozó szabályok
‒ Jogesetek a biztosítások köréből
‒ A pénztárak szolgáltatásai és vitás ügyeik - jogesetek
 
8. Vitarendezés, tárgyalás- és érveléstechnika
‒ Érveléstechnikai ismeretek
‒ Tárgyalástechnikai ismeretek 
‒ Alternatív vitarendezési módok, a mediációs készségek fejlesztése
‒ Esetek jog- és érdekvitákra
 

Kurzus időtartama

8 alkalom (péntekenként), alkalmanként 10:00 – 16:00 között
 

Kurzus ára

Jogi egyetemi hallgatók számára (osztatlan képzés, PhD): 16 000 Ft + ÁFA / fő  (azaz bruttó 20 320 Ft/fő).
Ez esetben a jelentkezésnél javasoljuk, hogy a banki átutalást válassza, a közleményrovatba írja be, hogy jogi egyetemi hallgatóként vesz részt a képzésen, egyúttal a hallgatói jogviszonyának igazolását az info@bib-edu.hu email címre elektronikusan küldje meg.
 

Kurzusra jelentkezhetnek

- jogi egyetemi hallgatók és  
- jogi és/vagy közgazdasági, gazdaságtudományi diplomával rendelkező fiatalok 35 éves korig
 
Túljelentkezés esetén az osztatlan képzésben résztvevő, 4. és 5. éves jogi egyetemi hallgatók előnyben részesülnek.
 
A jelentkező a fennálló hallgatói jogviszonyát az egyetem által kiállított dokumentum elektronikus megküldésével az info@bib-edu.hu e-mail címre – hivatkozva a jelentkezésre – tudja igazolni.
 
A képzésre jelentkezés a BIB részéről küldött visszaigazoló e-mail alapján tekinthető véglegesnek.

Túljelentkezés miatt elutasított jelentkezéseknél a kurzus díja visszautalásra kerül a küldő fél számlaszámára (vagy az általa megadott egyéb számlaszámra).

Megnyitott képzések és vizsgák