BIB oktatás

Kurzusok

Pénzügyi Jogi Akadémia

 • Banki, pénzügyi tanfolyamok

 

A kurzus célja


Gyakorlatorientált és jogesetalapú képzés biztosítása elsősorban jogászképzésben résztvevő hallgatók számára, amelynek során megismerik a pénz- és tőkepiac és a pénzügyi, tőkepiaci szolgáltatások, valamint a biztosítások terén alkalmazandó jogi szabályozást, találkozhatnak érdekes jogesetekkel és megismerhetik az általuk is igénybe vett egyes szolgáltatások gyakorlati működését, megérthetik az egyes pénzügyi folyamatokat. 

A Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) a Pénzügyi Jogi Akadémia keretében, a Budapest Institute of Banking közreműködésével ezzel egy új lehetőséget kínál jogász hallgatók, valamint pénzügyi, gazdasági és jogi területeken dolgozó fiatal szakemberek számára egyaránt. 

A főként jogi és részben közgazdasági ismeretátadást szemléltető eszközökkel, oktatófilmekkel, elektronikus kvízekkel tesszük élményszerűvé. Bemutatjuk a pénzügyi, befektetési, biztosítási és pénztári szolgáltatások teljes palettáját, koncentrálva arra, hogy a megértéshez szükséges alapfogalmak már a kurzus elején érthetővé váljanak.

Nemcsak elméleti, hanem gyakorlati ismeretek átadására is készülünk, ehhez a Pénzügyi Békéltető Testület több, mint 40.000 jogesete áll rendelkezésre. 

A képzés oktatói a pénzügyi rendszer jeles szakértői. A képzés ismeretanyagának elsajátítását a Magyar Nemzeti Bank szakemberei közreműködésével készített tankönyv segíti.

A résztvevők a képzésen való részvételről és annak végén egy tudásfelmérő teszt teljesítéséről oklevelet kapnak.

Kurzus tartalma, témakörei


1. Pénz – Bank – Pénzügyi közvetítő rendszer

 • A pénz története, kialakulása, bankrendszerek és ezek jellemzői, magyar banktörténet és a Magyar Nemzeti Bank története
 • A pénzügyi közvetítőrendszer ma: intézmények, szervezeti és működési szabályok, az ágazati törvények alap-vető rendelkezései (Hpt., Bszt., Bit.)
 • Közgazdasági és jogi alapfogalmak a pénzügyek világából   

2. Pénzügyi szolgáltatások

 • Pénzpiaci szolgáltatások  
 • Befektetési és tőkepiaci szolgáltatások 
 • Biztosítási termékek és szolgáltatások 
 • Pénztári szolgáltatások 

3. A Magyar Nemzeti Bank 

 • A jegybank működése és szervezeti szabályai
 • Jegybanki tevékenység – jegybanki alapfeladatok és ezek tartalma
 • Felügyeleti tevékenység – engedélyezés, ellenőrzés, fogyasztóvédelem és piacfelügyelet
 • Az MNB egyéb feladatai (szanálás, pénzügyi jogviták rendezése és minden más)

4. Betétgyűjtés – pénzforgalom – fizetési rendszerek

 • A betétek és a megtakarítások; betétgyűjtés és az erre vonatkozó szabályok
 • A pénzforgalom és a fizetések szabályai
 • A bankkártyák és más elektronikus és egyéb fizetési módok
 • A fizetési rendszerek és a fizetések elszámolása (GIRO, VIBER)

5. Befektetés és tőkepiac, valamint a BÉT és a KELER

 • Befektetési szolgáltatások és befektetési termékek
 • Tőkepiaci szolgáltatások és a tőkepiac működése
 • A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) és működése
 • Az értékpapírok kereskedelme és az értékpapírelszámolás (a KELER)

6. A hitelintézetek egyes finanszírozási műveletei

 • A hitelintézetek hitelezési tevékenysége – áttekintés
 • Lakossági hitelezés (hitelfajták és ezek jellemzői, szabályai)
 • Vállalati hitelezés (hitelfajták és ezek jellemzői, szabályai)
 • Pénzügyi lízing 
 • Faktoring

7. A biztosítási tevékenység és a biztosítók, valamint a pénztárak tevékenysége

 • Az egyes biztosítási módozatok és szolgáltatások (hagyományos és online formák)
 • A biztosítók tevékenysége és az e tevékenységekre vonatkozó szabályok
 • Jogesetek a biztosítások köréből
 • A pénztárak szolgáltatásai és vitás ügyeik - jogesetek

8. Vitarendezés, tárgyalás- és érveléstechnika

 • Érveléstechnikai ismeretek
 • Tárgyalástechnikai ismeretek 
 • Alternatív vitarendezési módok, a mediációs készségek fejlesztése
 • Esetek jog- és érdekvitákra


A kurzus részletes programjáról itt olvashat.

 

Kurzus időtartama

8 alkalom (péntekenként), alkalmanként 10:00 – 16:00 között

 

A képzésen résztvevők maximális létszáma: 130 fő
Tantermi oktatásban: max. 30 fő / Online oktatási formában: max. 100 fő

 

A képzés ára 48.000 Ft + áfa.
JOGÁSZ ÉS KÖZGAZDÁSZ HALLGATÓKNAK A KÉPZÉS KEDVEZMÉNYES: 16.000 FT + ÁFA.

 

A HALLGATÓI JOGVISZONYT IGAZOLNI SZÜKSÉGES: a képzés oktatásszervezőjének (PÁl Daniella – pal.daniella@bib-edu.hu) e-mailen kérjük megküldeni a hallgatói jogviszonyról szóló igazolást PDF-ben vagy kép formátumban.

További információkért keresse oktatásszervezőnket