BIB oktatás

Kurzusok

Pénzügyi Jogi Akadémia

 • Banki, pénzügyi tanfolyamok


 

A kurzus célja
 

Gyakorlatorientált és a pénzügyi szektor teljes egészét bemutató programsorozatunk minden jogász és joghallgató, valamint közgazdász és gazdaságtudományi képzésben résztvevő egyetemi hallgató számára korhatár nélkül rendelkezésre áll.

A képzés során elsajátíthatják a pénz- és tőkepiacot bemutató ismereteket, feltérképezik a pénzpiaci és tőkepiaci szolgáltatásokat, valamint a biztosítási szektorban alkalmazandó szabályozást és gyakorlatot. Megismerkednek az általuk is igénybe vett pénzügyi szolgáltatások gyakorlati működésével, megérthetik a pénzügyi folyamatokat, átfogó képet kaphatnak a pénzügyi szektor szereplőiről és a Magyar Nemzeti Bank működéséről. 

A Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) a Pénzügyi Jogi Akadémia programsorozat keretében, a Budapest Institute of Banking közreműködésével ezzel egy újabb lehetőséget kínál jogászok és joghallgatók, pénzügyi, gazdasági és jogi területeken dolgozó fiatal szakemberek, továbbá mindenki más számára, akik érdeklődnek a pénzügyek iránt. A Pénzügyi Jogi Akadémia programja alapja két egyetemi szakképzésnek is.

A képzésben résztvevők választása szerint a képzés végeztével vizsga letételére is van lehetőség. Akik nem vizsgáznak, a képzésben való részvételről igazolást, a sikeres vizsgát tevők tanúsítványt kapnak. A tanúsítvány alkalmas arra, hogy a hallgatók, amennyiben diploma birtokában ezekre a képzésekre jelentkeznek — jogászok számára a Miskolci Egyetem által szervezet „Pénzpiaci szakjogász”, közgazdászok számára a Debreceni Egyetem által szervezett „Jogi szakokleveles pénzpiaci szakember” posztgraduális képzésekben — két-két beszámolóköteles tantárgyból a beszámolási kötelezettség alól mentesüljenek.

A képzés oktatói a pénzügyi rendszer jeles szakértői. A program ismeretanyagának elsajátítását az előadók által készített és az előadások alkalmával bemutatott prezentációk segítik.

A képzés szeptembertől májusig a tanévhez igazodóan tart, január kivételével havonta egy, így összesen nyolc alkalommal, alkalmanként négy előadással és a vírushelyzet függvényében vagy személyes jelenléttel, vagy online zajlik.

Kurzus tartalma, témakörei


1. Pénz – Bank – Pénzügyi közvetítő rendszer

 • A pénz története, kialakulása, bankrendszerek és ezek jellemzői, magyar banktörténet és a Magyar Nemzeti Bank története
 • A pénzügyi közvetítőrendszer ma: intézmények, szervezeti és működési szabályok, az ágazati törvények alap-vető rendelkezései (Hpt., Bszt., Bit.)
 • Közgazdasági és jogi alapfogalmak a pénzügyek világából   

2. Pénzügyi szolgáltatások

 • Pénzpiaci szolgáltatások  
 • Befektetési és tőkepiaci szolgáltatások 
 • Biztosítási termékek és szolgáltatások 
 • Pénztári szolgáltatások 

3. A Magyar Nemzeti Bank 

 • A jegybank működése és szervezeti szabályai
 • Jegybanki tevékenység – jegybanki alapfeladatok és ezek tartalma
 • Felügyeleti tevékenység – engedélyezés, ellenőrzés, fogyasztóvédelem és piacfelügyelet
 • Az MNB egyéb feladatai (szanálás, pénzügyi jogviták rendezése és minden más)

4. Betétgyűjtés – pénzforgalom – fizetési rendszerek

 • A betétek és a megtakarítások; betétgyűjtés és az erre vonatkozó szabályok
 • A pénzforgalom és a fizetések szabályai
 • A bankkártyák és más elektronikus és egyéb fizetési módok
 • A fizetési rendszerek és a fizetések elszámolása (GIRO, VIBER)

5. Befektetés és tőkepiac, valamint a BÉT és a KELER

 • Befektetési szolgáltatások és befektetési termékek
 • Tőkepiaci szolgáltatások és a tőkepiac működése
 • A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) és működése
 • Az értékpapírok kereskedelme és az értékpapírelszámolás (a KELER)

6. A hitelintézetek egyes finanszírozási műveletei

 • A hitelintézetek hitelezési tevékenysége – áttekintés
 • Lakossági hitelezés (hitelfajták és ezek jellemzői, szabályai)
 • Vállalati hitelezés (hitelfajták és ezek jellemzői, szabályai)
 • Pénzügyi lízing 
 • Faktoring

7. A biztosítási tevékenység és a biztosítók, valamint a pénztárak tevékenysége

 • Az egyes biztosítási módozatok és szolgáltatások (hagyományos és online formák)
 • A biztosítók tevékenysége és az e tevékenységekre vonatkozó szabályok
 • Jogesetek a biztosítások köréből
 • A pénztárak szolgáltatásai és vitás ügyeik - jogesetek

8. Vitarendezés, tárgyalás- és érveléstechnika

 • Érveléstechnikai ismeretek
 • Tárgyalástechnikai ismeretek 
 • Alternatív vitarendezési módok, a mediációs készségek fejlesztése
 • Esetek jog- és érdekvitákra

A KURZUS Idei RÉSZLETES PROGRAMJÁRÓL ITT OLVASHAT.

 

Kurzus időtartama

8 alkalom (péntekenként), alkalmanként 10:00 – 16:00 között

KURZUS ÁRA
 

A KÉPZÉS ÁRA 80.000 FT + ÁFA.
JOGÁSZ ÉS KÖZGAZDÁSZ HALLGATÓKNAK A KÉPZÉS KEDVEZMÉNYES: 16.000 FT + ÁFA.


Jogi és/vagy közgazdasági, gazdaságtudományi egyetemi hallgatók számára (osztatlan képzés, PhD): 16 000 Ft + ÁFA / fő  (azaz bruttó 20 320 Ft/fő).
Ez esetben a jelentkezésnél javasoljuk, hogy a banki átutalást válassza, a közleményrovatba írja be, hogy jogi egyetemi hallgatóként vesz részt a képzésen, egyúttal a hallgatói jogviszonyának igazolását az info@bib-edu.hu email címre elektronikusan küldje meg.

A HALLGATÓI JOGVISZONYT IGAZOLNI SZÜKSÉGES: A KÉPZÉS OKTATÁSSZERVEZŐJÉNEK (PÁL DANIELLA – PAL.DANIELLA@BIB-EDU.HU) E-MAILEN KÉRJÜK MEGKÜLDENI A HALLGATÓI JOGVISZONYRÓL SZÓLÓ IGAZOLÁST PDF-BEN VAGY KÉP FORMÁTUMBAN.

 

KURZUSRA JELENTKEZHETNEK

 • jogi egyetemi hallgatók és  
 • jogi és/vagy közgazdasági, gazdaságtudományi diplomával rendelkező fiatalok 35 éves korig.

Túljelentkezés esetén az osztatlan képzésben résztvevő, 4. és 5. éves jogi egyetemi hallgatók előnyben részesülnek.

A jelentkező a fennálló hallgatói jogviszonyát az egyetem által kiállított dokumentum elektronikus megküldésével az info@bib-edu.hu e-mail címre – hivatkozva a jelentkezésre – tudja igazolni.

A képzésre jelentkezés a BIB részéről küldött visszaigazoló e-mail alapján tekinthető véglegesnek.

Túljelentkezés miatt elutasított jelentkezéseknél a kurzus díja visszautalásra kerül a küldő fél számlaszámára (vagy az általa megadott egyéb számlaszámra).

Megnyitott képzések és vizsgák

További információkért keresse oktatásszervezőnket