Menü

Juhász Ágnes

vezető tanácsadó

KELER KSZF Zrt.linkedIn profil

2005-ben végzett a Budapesti Corvinus Egyetemen pénzügyi befektetéselemzés és kockázatkezelés szakirányon, ugyanebben az évben csatlakozott a KELER Kockázatkezelési Osztályához. A kockázatkezelési területen belül először a Bázel II bevezetése, majd a Működési kockázatkezelési keretrendszer kialakítása volt a feladata. A KELER KSZF munkavállalója annak 2008. évi alapításától fogva. Részt vett a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló EU rendelet (EMIR) jogalkotási folyamatában véleményezőként az európai klíringházakat tömörítő szervezet (EACH, European Association of CCP Clearing Houses) munkáján belül. A KELER KSZF EMIR szerinti újraengedélyezésének a szakmai projektvezetője volt. Évek óta rendszeres előadó különböző szakmai kurzusokon.

Az oktató kurzusai