Menü

Dr. Szalay Rita

ügyvezető igazgató, ESG Capital Solutions Kft.

külső ESG tanácsadó, Budapesti ÉrtéktőzsdelinkedIn profil

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán végzett, majd az egyetemi éveket követően felszámolással, társasági joggal, illetve szellemi alkotások jogával foglalkozott. MBA diplomáját a University of Cincinnati Carl. H. Lindner College of Business nappali programján szerezte. Több mint 15 éven keresztül a Budapesti Értéktőzsdén dolgozott, 2020-ig a Kibocsátói terület igazgatójaként, majd a BÉT tőkepiac-szabályozási tanácsadójaként. 2014-2016 között a KELER KSZF Zrt. felügyelő bizottságának tagja, 2016-tól 2020-ig elnöke volt. Jelenleg az ESG Capital Solutions Kft. ügyvezető igazgatója, a BÉT külső ESG tanácsadója. Számos szakmai szervezetben és bizottságban vállal aktív részvételt, tagja a tőzsde mellett működő Felelős Társaságirányítási Bizottságnak (több mint 10 éven keresztül tagja volt a tőzsde mellett működő Kibocsátói Bizottságnak), valamint az Európai Tőzsdeszövetség (FESE) Listing Experts és Sustainable Finance munkacsoportainak, illetve az ENSZ Fenntartható Tőzsdék Nemi Egyenjogúság Tanácsadó Csoportjának (UN Sustainable Stock Exchanges Gender Equality Advisory Group). Hosszú évek óta folytat oktatási tevékenységet a tőkepiaci szabályozás számos területén és a felsőoktatásban (ELTE Befektetési és Jogi Szakjogászképző program szakmai felelőse, oktatója, a BIB és a Brókerképző számos kurzusának oktatója).

Az oktató kurzusai