Menü

Dr. Dakó Gábor

vezérigazgató-helyettes

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.

A diploma megszerzését követően az Állami Pénz és Tőkepiaci Felügyeleten szerzett tapasztalatot a befektetési szolgáltatók szabályozása, felügyelése, valamint a tőkepiaci kibocsátások engedélyezése terén. Kiemelt feladatként felügyeleti biztosi teendőket látott el és a biztosokat segítő teljeskörű jogi támogatást nyújtott több, válsághelyzetbe került intézménynél. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél, illetve a Magyar Nemzeti Bankban a tőkepiaci ágazat vizsgálati területeit, illetve a kibocsátói és kibocsátási területeket vezette. 2018-ig az MNB Tőkepiaci és piacfelügyeleti igazgatójaként tevékenykedett. Aktív szerepet vállalt a hatósági piacfelügyelet szabályozói oldalának kialakításában és gyakorlati működtetésében. Fő szakterülete a piaci devianciák elleni hatékony fellépés, illetve a nyilvános részvénytársaságok működésére vonatkozó szabályozás, a gyakorlati működés jogi kereteinek kialakítása, a vállalatfelvásárlások strukturális és jogi előkészítése. A tőzsdei kibocsátók kötelezettségeinek való megfelelés és a pénzügyi eszközök kibocsátásával, forgalomba hozatalával kapcsolatos teendők ellátása során mind hatósági, mind piaci oldalon jelentős tapasztaltot szerzett. 2018-tól ügyvédként vett részt nagyszabású MA és tőkepiaci tranzakciók lebonyolításában, majd 2019 júliusától az OPUS GLOBAL Nyrt. Társaságirányításért felelős vezérigazgató-helyetteseként felel a társaság tőkepiaci, befektetői kapcsolataiért, és koordinálja a holding társaság tőkepiaci működését és kommunikációját.

Az oktató kurzusai