BIB oktatás

Kurzusok

A szerződéses ciklus digitalizációja - MÜK kreditpontos képzés - ONLINE

  • Banki, pénzügyi tanfolyamok

MAGYAR ÜGYVÉDI KAMARA ÁLTAL NYILVÁNTARTÁSBA VETT KREDITPONTOS KÉPZÉS!
A KÉPZÉSSEL SZEREZHETŐ KREDITPONTOK SZÁMA: 2

 

MIÉRT TARTJUK FONTOSNAK?


A digitális eszközök jogi munkafolyamatokba való bevezetése igen aktuális kérdés - a jogi technológia (legaltech) nyújtotta lehetőségek optimális alkalmazása, az ezekre való átállás folyamata zajlik jelenleg világszerte.

A KURZUS TARTALMA


A Digitális ügyvitel a jogi szolgáltatásokban egy három modulból álló képzéssorozat, amelynek második modulja: A szerződéses ciklus digitalizációja.
A jogászoknak kulcsfontosságú szerepe van a gazdasági életet átszövő szerződéses folyamatokban. A második modulban az ügyvédek és vállalati jogászok számára technológiai eszköztárat, inspirációt és gyakorlati támogatást nyújtunk ahhoz, hogy digitális szerződéskezeléssel segítsék ügyfeleiket. A képzés során a szerződéses ciklust (és kapcsolódó jogi technológiai megoldásokat) három fázisra bontva tekintjük át: (1) szerződéskötés előtti digitális megoldások (pl. szerkesztés automatizálás, okos sablonok kidolgozása), (2) virtuális tárgyalás, egyeztetés és digitális aláírás, (3) szerződéskötést követő digitális megoldások (többek között adatvezérelt archiválás, okos szerződést management).

Okos iratszerkesztés workshop: az iratszerkesztés hatékonyabb, pontosabb, magasabb színvonalon végezhető módja a kérdőív alapú, automatizált szerkesztés. A workshop keretében megmutatjuk, hogy technológia segítségével hogyan válhatnak fokozottan ügyfél-központúvá a jogi szolgáltatások.

A KURZUS CÉLJAI


A jogászok és üzleti döntéshozók részére összeállított képzéssorozat alapvető célja, hogy a digitalizáció jogi munkafolyamatokra gyakorolt hatásaira és lehetőségeire rávilágítson. A képzési modulok keretében bemutatjuk a jogi technológia fejlesztési irányait, az aktuális trendeket, és kiemelten foglalkozunk azokkal a megoldásokkal, amelyek az üzleti folyamatokat leginkább támogatják, ezzel jogi oldalról is elősegítve a magyar gazdaság digitális átállását.

KINEK AJÁNLJUK A KURZUST

  • Vállalati jogászoknak, ügyvédeknek, üzleti döntéshozóknak és mindazoknak, akik digitális eszközök alkalmazásával szeretnék emelni a jogi munkafolyamatok szakmai színvonalát és hatékonyságát.

  • Akiknek időszerű a jelenleg sokszor még papíralapon tárolt jogi iratok (például szerződések, peres anyagok, engedélyek, egyéb okiratok) digitalizációja, a releváns tartalom „adatosítása” ahhoz, hogy a bennük tárolt információk (például nevek, határidők, számadatok, kötelezettségvállalások) könnyen hozzáférhetővé váljanak és az adatvezérelt döntéshozatalt elősegítsék.

  • Akiket foglalkoztat a rutin munkafolyamatok újragondolása annak érdekében, hogy az emberi szaktudás felszabaduljon a magasabb szintű feladatok elvégzésére.

A KURZUS FELÉPÍTÉSE


A Digitális ügyvitel a jogi szolgáltatásokban képzéssorozat felépítése:

  1. modul: Digitális ügyvitel a jogi munkafolyamatokban (előadás, Digitális jogi stratégia workshop) (2,5 óra)

  2. modul: A szerződéses ciklus digitalizációja (előadás, Okos iratszerkesztés workshop) (2,5 óra)

  3. modul: Okos jogi adatbázisok létrehozása és kezelése (előadás, Adatvezérelt jogi szolgáltatások workshop) (2,5 óra)

 

Tájékoztatjuk érdeklődőinket, hogy a Magyar Ügyvédi Kamara Oktatási és Akkreditációs Bizottsága A szerződéses ciklus digitalizációja c. képzést az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről szóló 18/2018. MÜK Szabályzat 5.3. fejezetében foglaltak alapján NY001227/2020 számon nyilvántartásba vette.

 

A képzési eseményen való részvétellel 2 kreditpont szerezhető, amelyről a résztvevők számára a BIB hiteles igazolást állít ki.

ElőadókTovábbi információkért keresse oktatásszervezőnket