BIB oktatás

Kurzusok

Digitális ügyvitel a jogi munkafolyamatokban - MÜK kreditpontos képzés - ONLINE

  • Banki, pénzügyi tanfolyamok

MAGYAR ÜGYVÉDI KAMARA ÁLTAL NYILVÁNTARTÁSBA VETT KREDITPONTOS KÉPZÉS!
A KÉPZÉSSEL SZEREZHETŐ KREDITPONTOK SZÁMA: 2

 

 

MIÉRT TARTJUK FONTOSNAK


A digitális eszközök jogi munkafolyamatokba való bevezetése igen aktuális kérdés - a jogi technológia (legaltech) nyújtotta lehetőségek optimális alkalmazása, az ezekre való átállás folyamata zajlik jelenleg világszerte.

A KURZUS TARTALMA


A Digitális ügyvitel a jogi szolgáltatásokban egy három modulból álló képzéssorozat, amelynek első modulja a Digitális ügyvitel a jogi munkafolyamatokban.

Az adatvezérelt ügyvitelre irányuló képzés ügyvédi irodák és vállalati jogi osztályok belső munkafolyamataira irányul, ezek optimalizálása céljából. Az első modul során tehát áttekintjük a jogi technológia alkalmazási lehetőségeit a jogi munka hatékonyabb megszervezése, szervezeten belüli adminisztrációja szempontjából. Az ezt követő két képzési modul során a hangsúly átkerül a kifelé irányuló, ügyfélorientált jogi munkafolyamatok digitalizációjára.

Digitális jogi stratégia workshop: az első modul keretében lehetőséget kínálunk jogi digitalizációs terv kidolgozására, amihez gyakorlati szempontokat fogunk nyújtani a képzés során. Ehhez egy letölthető (és egyénileg szerkeszthető) “stratégiai tervet” fogunk használni, amit a résztvevők a képzést követő munkájukban is alkalmazhatnak.

A KURZUS CÉLJAI


A jogászok és üzleti döntéshozók részére összeállított képzéssorozat alapvető célja, hogy a digitalizáció jogi munkafolyamatokra gyakorolt hatásaira és lehetőségeire rávilágítson. A képzési modulok keretében bemutatjuk a jogi technológia fejlesztési irányait, az aktuális trendeket, és kiemelten foglalkozunk azokkal a megoldásokkal, amelyek az üzleti folyamatokat leginkább támogatják, ezzel jogi oldalról is elősegítve a magyar gazdaság digitális átállását.

KINEK AJÁNLJUK A KURZUST

  • Vállalati jogászoknak, ügyvédeknek, üzleti döntéshozóknak és mindazoknak, akik digitális eszközök alkalmazásával szeretnék emelni a jogi munkafolyamatok szakmai színvonalát és hatékonyságát.
  • Akiknek időszerű a jelenleg sokszor még papíralapon tárolt jogi iratok (például szerződések, peres anyagok, engedélyek, egyéb okiratok) digitalizációja, a releváns tartalom „adatosítása” ahhoz, hogy a bennük tárolt információk (például nevek, határidők, számadatok, kötelezettségvállalások) könnyen hozzáférhetővé váljanak és az adatvezérelt döntéshozatalt elősegítsék.
  • Akiket foglalkoztat a rutin munkafolyamatok újragondolása annak érdekében, hogy az emberi szaktudás felszabaduljon a magasabb szintű feladatok elvégzésére.

A KURZUS FELÉPÍTÉSE


A Digitális ügyvitel a jogi szolgáltatásokban képzéssorozat felépítése:

  1. modul: Digitális ügyvitel a jogi munkafolyamatokban (előadás, Digitális jogi stratégia workshop) (2,5 óra)

  2. modul: A szerződéses ciklus digitalizációja (előadás, Okos iratszerkesztés workshop) (2,5 óra)

  3. modul: Okos jogi adatbázisok létrehozása és kezelése (előadás, Adatvezérelt jogi szolgáltatások workshop) (2,5 óra)

 

Tájékoztatjuk érdeklődőinket, hogy a Magyar Ügyvédi Kamara Oktatási és Akkreditációs Bizottsága a Digitális ügyvitel a jogi munkafolyamatokban c. képzést az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről szóló 18/2018. MÜK Szabályzat 5.3. fejezetében foglaltak alapján NY001224/2020 számon nyilvántartásba vette.

 

A képzési eseményen való részvétellel 2 kreditpont szerezhető, amelyről a résztvevők számára a BIB hiteles igazolást állít ki.

ElőadókTovábbi információkért keresse oktatásszervezőnket