BIB oktatás

Kurzusok

MNB adatszolgáltatási szakértő - speciális modul - ONLINE

  • Banki, pénzügyi tanfolyamok

MIÉRT TARTJUK FONTOSNAK

 

A jegybankok és a pénzügyi szervezetek világszerte egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a megfelelő pénzforgalmi és monetáris célú adatgyűjtésekre. Magyarországon az MNB a nemzetközi intézmények – az EKB és az EBA – adatgyűjtési módszertanát implementálta és széles körűen hasznosítja. Az adatgyűjtésekre épülő hazai és nemzetközi publikációk és elemzések csak jó minőségű adatokon alapulhatnak. A kurzuson bemutatjuk a pénzforgalmi szolgáltatók számára előírt 32/2019 (IX.25) számú MNB Rendelet pénzforgalmi célú, valamint a monetáris statisztikai célú adatgyűjtések főbb módszertani kérdéseit és belső összefüggéseit. Célunk, hogy az egynapos kurzuson a jegybank által elvárt helyes adatszolgáltatás valamennyi tartalmi és formai ismereteit átadjuk.

 

A KURZUS TARTALMA

 

Modul 1: Az MNB 2020 januártól vezette be az egységes dimenzionált szerkezetű pénzforgalmi adatszolgáltatásokat, amelyek a negyedévente megjelenő pénzforgalmi publikációk és elemzések alapjául szolgálnak, illetve az Európai Központi Bank és az Európai Bankhatóság felé küldendő egységes, nemzetközileg is összehasonlítható adatközlésekhez járulnak hozzá. A 2020. januári hatályba lépést követően első alkalommal 2020. október 30-án kell teljesíteni az új szerkezetű adatgyűjtéseket, visszamenőleg 2020. I - II. – III. negyedévekre együttesen. A kurzus során bemutatjuk a dimenzionált adatgyűjtések módszertani hátterét, a PSD2 részletszabálya szerinti erős ügyfélhitelesítéssel és visszaélésekkel kapcsolatban elvárt adatszolgáltatást és követelményeket, az adatgyűjtés tábláinak felépítését, a főbb összefüggéseket és a kiváltott adatgyűjtések átültetésének főbb elveit.

Modul 2: Az MNB 2017-ben az IFRS-ek egyedi szintű beszámolókban történő hazai bevezetésével egyidőben vezette be az egységes statisztikai és felügyeleti célú részletező adatszolgáltatásokat és az ezek összegzését képező un. statisztikai mérleget a hitelintézetek számára. Ezen adatgyűjtések képezik a havonta megjelenő monetáris mérlegstatisztikák és kamatstatisztika alapját és az Európai Központi Bank felé küldendő egységes, nemzetközileg is összehasonlítható adatközléseket. A mérleget részletező dimenzionált, hitel, betét és derivatíva jelentések nemcsak statisztikai, hanem felügyeleti és elemzési célt is szolgálnak. A kurzus során bemutatjuk az adatgyűjtések sajátosságait, a közöttük lévő főbb összefüggéseket és a kiemelt ellenőrzési szempontokat, kitérünk a jelenleg folyó és a tervezett változásokra, illetve azokra az ügyletekre, amelyek elszámolása általában nehézséget okoz. 

 

A KURZUS CÉLJAI

 

  • A hitelintézetek adatszolgáltatásért felelős munkatársainak módszertani felkészítése
  • Jelentések tartalmának, összefüggéseinek megismerése
  • Jelentésszolgálati szakterület hatékonyságának növelése

 

KINEK AJÁNLJUK A KURZUST

 

A kurzust úgy alakítottuk ki, hogy megfelelő ismereteket adjon a jelentésszolgálati területeken dolgozó szakembereknek a riportok megfelelő elkészítéséhez. A módszertani képzés megfelelő alapot nyújt a belső és külső kapcsolattartáshoz és a minőségbiztosításhoz, az új pénzforgalmi célú adatgyűjtések által kiváltandó adattartalmak megfelelő átültetéséhez az új adatkövetelményekre.

 

A KURZUS FELÉPÍTÉSE

 

Modul 1: Pénzforgalmi dimenzionált „P”-s jelentések bemutatása

Modul 2: Monetáris statisztikai mérleg és dimenzionált „M-es” jelentések bemutatása

 

A KURZUS IDŐTARTAMA

 

Egynapos képzés.

ElőadókTovábbi információkért keresse oktatásszervezőnket