Rólunk

Küldetés

A Budapest Institute of Banking (BIB) küldetésnyilatkozata

Működésünk a legnemesebb hagyományokra épülő magas szintű oktatást, a minőségi tudás megszerzését szolgálja. A korszerű pénzügyi, gazdasági ismeretek átadása és a pénzügyi kultúra gyarapítása mellett kiemelt figyelmet szentelünk a társadalmilag hasznos legjobb gyakorlatok bemutatására. Intézetünk célja olyan modern tudással rendelkező szakemberek képzése, akik képesek felismerni és elemezni a problémákat, akik képesek hatékony megoldási lehetőségeket kidolgozni és felelős döntéseket hozni.

Kutatjuk a közjó szolgálatába állítható ismereteket, a tudás megszerzésében és átadásában pedig kiválóságra törekszünk. Tisztában vagyunk a pénzügyi szektor társadalmi szerepével és ezzel összefüggésben a saját felelősségünkkel is. Fontosnak tartjuk a szakmaiság, a szolidaritás és a humánum értékeit. Valljuk az általános etikai normákat, tiszteletben tartjuk a gondolat és a vélemény szabadságát.

Célkitűzéseinket intézetünk hallgatói, oktatói, vezetői és munkatársai egymással együttműködve valósítják meg. A nálunk megszerezhető magas szintű ismeretek lehetőséget kínálnak arra, hogy hallgatóink fontos munkaköröket töltsenek be a hazai és nemzetközi pénzintézeti szektor cégeinél, intézményeinél.